Regulamin

I. Informacje ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego DlaDzieciaczka.pl jest firma DlaDzieciaczka.pl M. Lizis, ul. Uniwersytecka 15, 90-243 Łódź.

2. Firma zajmuje się sprzedażą artykułów dla dzieci, np. wózków, fotelików, łóżeczek, zabawek od 2005 roku.

3. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4. Ceną wiążącą dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie składania zamówienia.

5. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz usuwania towarów z oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu lub wprowadzania w nich zmian.

5. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

II. Zasady zamawiania produktów

1. Zamówienie można złożyć:

  • na stronie sklepu internetowego DlaDzieciaczka.pl - 24h/dobę
  • telefonicznie, pod numerem 501 371 906 -  od poniedziałku do piątku w godzinach  9:00 - 17:00
  • osobiście w siedzibie firmy ul. Uniwersytecka 15, 90-243 Łódź - od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu, telefonu kontaktowego i adresu email.

3. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje drogą mailową potwierdzenie złożenia zamówienia.

4. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, np. zakup produktów u dostawców nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, DlaDzieciaczka.pl poinformuje klienta o zaistniałej sytuacji drogą elektroniczną na adres email podany podczas składania zamówienia lub drogą telefoniczną.

5. W przypadku podania przez klienta błędnych lub niedokładnych danych, w szczególności błędnego/niedokładnego adresu dostawy, DlaDzieciaczka.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

 

III. Płatności

1. Za zakupy w sklepie DlaDzieciaczka.pl można zapłacić w następujący sposób:

  • przelewem na rachunek bankowy 92 1050 1461 1000 0092 3949 7366(Ing)
  • gotówką w kasie - jeżeli odbiór towaru następuje osobiście w siedzibie naszej firmy
  • "za pobraniem" - płatność u kuriera dostarczającego przesyłkę
  • kartą kredytową - (w siedzibie firmy nie ma możliwości zapłaty kartą)

2. Za moment dokonania płatności uznaje się datę zaksięgowania środków na koncie bankowym sklepu.

3. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty będącej sumą cen zakupionych towarów powiększonej o koszty transportu.

4. Dane dotyczące transakcji, np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, data ważności, kod CVV (trzycyfrowy kod na odwrocie Twojej karty kredytowej) są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.

IV. Dostawa

1. Towar wysyłamy od poniedziałku do piątku z pominięciem dni świątecznych.

2. Towar zamówiony w sklepie DlaDzieciaczka.pl wysyłany jest w ciągu 24h od daty zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym sklepu lub potwierdzenia zamówienia z wybraną przesyłką pobraniową.

3. W miesiącach listopad-grudzień towar wysyłany jest w ciągu 4dni od daty zaksięgowania zapłaty na koncie bankowym sklepu/potwierdzenia zamówienia z przesyłką pobraniową.

4. Dostawa przesyłek odbywa się za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej.

5. Wszystkie przesyłki realizowane przez kuriera lub Pocztą Polską są ubezpieczone, standardowy czas dostarczenia przesyłki to 1-3 dni robocze od daty wysyłki.

V. Gwarancja, serwis, reklamacje

1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie DlaDzieciaczka.pl są fabrycznie nowe.

2. Produkty sprzedawane przez DlaDzieciaczka.pl mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta/dystrybutora. DlaDzieciaczka.pl nie udziela gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.
Jeśli producent/dystrybutor udzielił gwarancji na produkt, Klient może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z gwarancji i zgłaszając je bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego lub do DlaDzieciaczka.pl (sklep jest pośrednikiem przekazującym reklamację) lub korzystając z uprawnień w związku z niezgodnością produktu z umową (V.3a-V.3b).

3a. Klient, kupując produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty wydania produktu, jeśli w terminie dwóch miesięcy od dnia stwierdzenia niezgodności dostarczonych towarów z umową zawiadomi DlaDzieciaczka.pl o powyższym fakcie.

3b. Klient, kupując produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo złożyć reklamację zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami przy czym odpowiedzialność DlaDzieciaczka.pl z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką klient zapłacił za nabycie danego produktu.

4. Jeżeli klient otrzyma produkty inne niż zamawiał powinien skontaktować się telefonicznie lub mailowo z obsługą sklepu. po kontakcie telefonicznym/mailowym klient odsyła niewłaściwy towar na adres sklepu na swój koszt (nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych) łącznie z informacją w formie pisemnej oraz numerem konta, na które zostanie zwrócona opłata za przesyłkę od klienta do sklepu. Do klienta odsyłany jest właściwy produkt maksymalnie po 7 dniach od otrzymania przesyłki oraz opłata za przesyłkę od klienta do sklepu. 

5. Reklamacje związane z wadliwym produktem powinny być składane w formie pisemnej i przesłane łącznie z wadliwym produktem na adres sklepu na koszt klienta. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony. W przypadku braku możliwości naprawy sklep wymieni produkt na pełnowartościowy, a jeżeli nie będzie to możliwe zwróci klientowi równowartość ceny produktu. Koszt przesyłki od klienta do sklepu zwracany jest na konto bankowe klienta podane w piśmie reklamacyjnym.

6. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.

 

VI. Polityka prywatności

1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Zakres zbierania danych jest minimalny i dotyczy jedynie tych danych, które są niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów i wynikają z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

2. Użytkownik sklepu ma możliwość zapisania się na wysyłany drogą e-mailową Newsletter sklepu DlaDzieciaczka.pl zawierający informacje marketingowe: nowości w ofercie, nowe funkcje sklepu, oferty specjalne, akcje promocyjne itp. Zapisanie się na Newsletter jest dobrowolne. Każda osoba zapisana na Newsletter może w dowolnej chwili z niego zrezygnować.

3. Dane osobowe umieszczone w bazie sklepu DlaDzieciaczka.pl nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem danych udostępnianych jednorazowo przewoźnikom w celu dostarczenia zamówienia lub operatorom płatności w celu obsługi płatności dla konkretnego zamówienia.

4. Klient ma prawo wglądu, korekty lub usunięcia swoich danych osobowych z bazy sklepu.

5. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma DlaDzieciaczka.pl M. Lizis z siedzibą w Łodzi, ul. Uniwersytecka 15. Z administratorem możesz się skontaktować w jeden z następujących sposobów: prześlij e-mail na adres: sklep@dladzieciaczka.pl, zadzwoń: 501 371 906 lub wyślij list na adres: DlaDzieciaczka.pl, ul. Uniwersytecka 15, 90-243 Łódź

6. W związku z zawartą umową kupna sprzedaży będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe przez okres obowiązywania transakcji, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń jeżeli dane te będą niezbędne do ustalenia lub dochodzenia powyższych roszczeń.

7. W związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, np. w celach rozliczeniowych.

8. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do: informacji o przetwarzaniu danych osobowych, uzyskania kopii danych, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych, wycofania zgody, skargi (w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

 

VII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin jest częścią umowy kupna-sprzedaży zawieranej między klientem a sklepem DlaDzieciaczka.pl. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z jego brzmieniem z dnia złożenia zamówienia.

2. Wszelkie spory związane z realizacją umowy kupna-sprzedaży między konsumentem a sklepem DlaDzieciaczka.pl będą roztrzygane na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

 

VIII. Prawa autorskie

1. Zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (D.U. 1994/24/83) za naruszenie praw własności poprzez kopiowanie, powielanie i rozpowrzechnianie treści umieszczonych w sklepie DlaDzieciaczka.pl bez zgody właściciela grozi grzywna oraz kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat (art. 115.1).

E-mail
Telefon
Zadaj pytanie
Twój mail:To pole jest wymagane do złożenia zamówienia
Temat:To pole jest wymagane do złożenia zamówienia
Treść listu:To pole jest wymagane do złożenia zamówienia
pola oznaczone - To pole jest wymagane do złożenia zamówienia - są wymagane
Zadzwoń
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszymi konsultantami od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00

Telefon: 501 371 906
501371906
pixel